תכנות


Calculator

Own-made code CALCULATOR with

HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript and using addEventListener data-id and ternary operator for code-practising only.


The priority of this calculator was to create a compact code with only 5 functions.

Katir

Type of agenda in:

PHP OOP, jQuery, MySQL,

With original and creative design.

Adi project manager

אפליקציה לשמירת משימות. שימושי כמנהל פרויקטים ומקליט זמן.

CRUD (Create, Read, Update and Delete) Project Management Application using HTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP and MySQL

דילוג לתוכן